DIENSTEN

Waarderingen, overdracht en overnames

Een schriftelijk onafhankelijk waarderingsverslag en begeleiding bij een overdracht of overname

Waarderingen, overdracht en overnames

Overdracht of overname en het due diligence rapport

SD Bedrijfsrevisoren begeleidt je bij de overdracht/overname van een vennootschap of een éénmanszaak zodat je na de overdracht/overname niet voor verrassingen komt te staan. Zo kan je op onze expertise vertrouwen om onder meer mee te onderhandelen.

Onze werkzaamheden omvatten o.a. advies over de prijs, nazicht van de interne organisatie, naleving van alle fiscale en juridische verplichtingen en contracten die de nodige garanties en eventuele voorbehouden bevatten. Een due dilligence rapport zal worden opgemaakt.

Waarderingen, overdracht en overnames

Waardering van een vennootschap

SD Bedrijfsrevisoren maakt een schriftelijk waarderingsverslag van jouw vennootschap op, rekening houdend met alle relevante verkregen input en te verwerken hypotheses. Dit verslag kan gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld bij erfenissen en schenkingen, overdracht of verkoop, management buy-outs en buy-ins.