DIENSTEN

GERECHTELIJKE EXPERTISES EN BEMIDDELING

Bij een geschil komen wij, al dan niet in opdracht van de rechtbank, tussen als (gerechtelijk) expert om de financiële schade te ramen of te berekenen. SD Bedrijfsrevisoren tracht altijd partijen te verzoenen door de bestaande informatie te beoordelen vanuit een onafhankelijk standpunt en dit aan de betrokken partijen voor te leggen. Er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht om de partijen te verlossen van de hiermee gepaard gaande onzekerheid en onrust.