DIENSTEN

Boekhouding & fiscale verplichtingen

Een efficiënte, betrouwbare en volledige dienstverlening met kwalitatief fiscaal en juridisch advies op maat van elke klant

BOEKHOUDING & FINANCIELE RAPPORTERING

Voeren van de boekhouding en fiscale werkzaamheden

Een niet- exhaustief overzicht van onze boekhouddiensten:
– klassement boekhoudstukken
– inboeken/opmaak facturen
– verwerken van bankmutaties en diverse verrichtingen
– opmaak financiële staten
– opmaak jaarrekening en notulen

Een niet-exhaustief overzicht van onze fiscale werkzaamheden:
– berekening/aangifte bedrijfsvoorheffing
– aangifte personenbelasting
– aangifte vennootschapsbelasting incl. fiscale bijlagen
– aangifte roerende voorheffing
– btw-aangiftes en btw-listings
– opmaak fiscale fiches

BOEKHOUDING & FINANCIELE RAPPORTERING

consolidatie

  • Verbonden entiteiten die op geconsolideerd niveau twee achtereenvolgende boekjaren aan meer dan één van de volgende criteria voldoen zijn wettelijk verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te maken:
    – jaargemiddelde van het aantal werknemers : 250
    – jaaromzet : (excl. btw) : 34 000 000,-EUR
    – balanstotaal : 17 000 000,-EUR
  • SD Bedrijfsrevisoren beschikt over de nodige software en expertise voor de opmaak van geconsolideerde cijfers. Deze boekhoudtechniek zorgt voor de samenvloeiing van de financiële cijfers van verbonden entiteiten zodat één globaal financieel overzicht wordt bekomen dat zowel voor jou als voor derden een duidelijk beeld schetst van het vermogen en het resultaat van de hele groep alsof het één entiteit was.
  • Onze ervaring toont dat er erg weinig bewustzijn is rond de mogelijke risico’s verbonden aan het niet naleven van deze wettelijke verplichting. Het bestuursorgaan loopt een aansprakelijkheidsrisico doordat hun jaarlijkse kwijting als gevolg van deze inbreuk als niet rechtsgeldig kan worden bestempeld en de geleden schade voor de onderneming op hen verhaald kan worden.

BOEKHOUDING & FINANCIELE RAPPORTERING

fiscaal en juridisch advies

Een niet-exhaustief overzicht van onze fiscale en juridische diensten:

– opstart van je eigen zaak of vennootschap
– fiscale optimalisatie via diepgaande analyse van je persoonlijke situatie
– assistentie bij de opmaak van het wettelijk verplicht financieel plan bij oprichting
– opzet van vruchtgebruiken met een doordachte onderbouwing, aanvaardbare waarderingsgrondslagen en naleving van wettelijke vereisten
– klaar en duidelijk vennootschapsrechtelijk en fiscaal advies
– begeleiding bij (her)structureringen
– begeleiding bij familiale opvolging en successieplanning
– oprichting van een holding
– opmaak van managementcontracten
– advies bij verwerving van een onroerend goed en onroerende leasing